ovladac na brany ovladanieJe to veľmi jednoduché, stačí mať starý ovládač, nový ovládač a byť v blízkosti motora. Prečítajte si návod.

1. Vezmite starý úž naprogramovaný ovládač a nový ovládač, ktorý chcete naprogramovať a postavte sa do

    blízkosti motora aby si dokázal zaznamenať nové naprogramovanie do pamäte.

2. Na novom ovládači (nenaprogramovanom) stlačte a držte tlačidlo ktoré chcete naprogramovať 17 sekúnd,

    potom tlačidlo uvoľnite.

3. Na starom ovládači stlačte už naprogramované tlačidlo trikrát za sebou, pomaly a krátko.

4. Na novom ovládači stlačte tlačidlo a držte 5 sekúnd, potom uvoľnite tlačidlo.

5. Motor si musí nové naprogramovanie uložiť do pamäte, preto počkajte 30 sekúnd.

Po 30 sekundách vyskúšajte nový naprogramovaný ovládač.

Poznámka: Tlačidlá na ovládačoch sa dajú programovať len vodorovne nie do kríža. Ak máme na starom ovládači naprogramované horné tlačidlo na novom môžeme programovať tiež len horné tlačidlo...viď obrázok.

Programovanie tlačidiel