Cenovú ponuku vám vypracujeme do 2 pracovných dní a naviac, príde vám sms, že bola ponuka odoslaná na váš mail. Na rozmery, ktoré nám zadáte vypracujeme takmer presnú cenovú ponuku. Ku každému výrobku rátame to, čo má byť jeho súčasťou. Napr. súčasťou malej bráničky je vždy kľučka, zadlabávací zámok, vložka, pánty, zákrytové vinkle. Pri dvojkrídlovej bráne na kľučku takisto, naviac sú stabilne súčasťou až 2 rígle do zeme. Pri dvojkrídlovej bráne na motor sú to zase konzoly na motor, spodný doraz na zem. Pri posuvnej bráne všetky dorazy, nábehy, vodiaci valček.

Pri príchode na miesto realizácie postupujeme vždy férovo a nenavyšujeme cenu z dôvodu nových skutočností ako napr.:

  • nerovný múrik, do ktorého treba oplotenie zasekávať
  • zákrytové vinkle pri krídlových bránach, pretože u nás je to štandard

Dôvody, pre ktoré zvykneme navyšovať cenu pri zameraní sú zrejmé a logické:

  • zmena rozmerov výrobkov. Ak sú pri presnom zameraní zistené väčšie miery ako v cenovej ponuke, postupujeme takto:
  • rozdiel v šírke alebo výške do 60 mm, cenu nenavyšujeme,
  • ak sú nami namerané miery väčšie ako 60 mm, na mieste vám nezáväzne prerátame cenový rozdiel.
  • ak si zákazník doobjedná výrobky naviac ako sú v cenovej ponuke (schránka, ovládač naviac, dvierka na plyn a elektriku, magnetický kontakt, kódová klávesnica a iné príslušenstvo, ktoré nie sú nevyhnutné.)
  • stúpanie na krídlových bránach
  • ak zistíme na mieste, že nemáte vymurovaný múrik, musíme zahrnúť do cenovej ponuky hliníkové stĺpiky
  • súčasťou malej bráničky nie je štandardne elektromagnetická zámka a v prípade potreby je na mieste prirátaná.

Uistite sa u iných firiem, z akých dôvodov vám môže byť na mieste navýšená cena a o akú výšku. U nás je to jasné a korektné.