posuvna-brana-samonosna

Najnákladnejšou a najdôležitejšou prípravou je betónový základ, ktorý je špecifický podľa rozmeru brány resp. podľa šírky vstupného otvoru. Pravidlo je, že betónový základ tvorí 40% zo stavebného otvoru. Výška brány vôbec nevplýva na rozmer betónového základu. Základ musí byť v zemi tak hlboko, aby mráz nenadvihol základ, tým by pohol aj s celou bránou a to by malo za následok, že by sa brána nezatvorila. Hĺbka betónového základu je rôzna a závisí od zloženia pôdy príp. geografickej polohy miesta. Hĺbku základu konzultujte so staviteľom, pretože za jeho kvalitu je zodpovedný on. Posledný rozmer 50cm (viď v PDF) potrebujeme na to, aby sme zakotvili pojazdové vozíky s bránou a ešte motor, ktorý je za bránou.

Nákresy na prípravu betónu aj kabeláže si prosím stiahnite v PDF formáte:

pdfPríprava na posuvnú bránu samonosnú na motor v PDF

pdfPríprava na maják v PDF

pdfPríprava na magnetický kontakt v PDF

 

V tejto tabuľke je uvedené, aký rozmer (šírku) by mal mať betónový základ. Už vyššie sme si povedali, že jeho šírka závisí od šírky vstupného otvoru a preto, ak máme vymurovaný otvor na bránu 3m, betónový základ by mal mať rozmer 1,2m a brána ako celkový výrobok má šírku 4,2m. Ak máme vymurovaný otvor 3,5m, betónový základ musí mať rozmer 1,4m a brána aj s nosnou časťou má celkový rozmer 4,9m...atď...atď...
Tabuľka 

 

Tu je zopár fotografií ako by mal vyzerať hotový základ s kabelážou

fotka 1  fotka 3

Najčastejšie otázky zákazníkov:

1. Do akej výšky musí ísť betónový základ?

...betónový základ by mal ísť do najvyššej výšky, teda do nuly.

2. Nemôžem dať základ do výšky nuly, pretože naň musí ísť ešte zámková (prípadne iná) dlažba....čo mám robiť?

...betón dajte do takej výšky, aby ste dali naň ešte dlažbu, ktorá bude na nule, ale mali by ste ju tam mať keď prídeme na montáž a musí byť nalepená, nie podsypaná. My skrátka musíme kotviť pojazdové vozíky na nulu a či už to bude priamo na betón alebo na dlažbu cez ktorú sa prekotvíme do betónu...je to jedno.

3. Chcel by som maják, akú prípravu urobiť?

...všetko čo sa týka motora je riadené motorom a jeho elektronikou, preto každá fotobunka zvlášť a takisto aj maják musia mať privedený kábel 8 žilový FTP z miesta kde sú umiestnené do miesta kde bude motor, teda do stredu betónového základu. Podrobnejšie to uvidíte v príprave na maják ktorú nájdete tu.

pdfPríprava na maják v PDF

4. Chcel by som otvárať posuvnú bránu, ale aj garážovú bránu jedným ovládačom, ide to?

...odpoveď znie IDE a to aj vtedy ak sú obidva motory inej značky. Po dokúpení externého prijímača je možné jedným ovládačom otvárať obidve brány, čiže ak máte garážovú bránu Hormann a na posuvnej bráne motor značky NICE, jedným ovládačom otvoríte obidve brány.

Nemusíte robiť žiadnu prípravu kabeláže, jedná sa o bezkáblový systém.

5. Akú ochranu má motor? Zastaví sa ak narazí na prekážku?

...motor má jednak fotobunky prejazdu, keď zaznamenajú prekážku motor sa vráti, prípadne zastaví, naviac ak brána do niečoho narazí (buchne do auta, vbehne pod bránu dieťa...) motor rozpozná, že mu niečo stojí v ceste a takisto sa vráti prípadne zastaví.