Posuvná brána po koľaji na motor

Príprava betónu a kabeláže na posuvnú bránu po koľajnici je veľmi dôležitá časť. Betónový základ je všade tam, kde bude prikotvená koľajnica pre bránu a takisto motor.

Je nutné aby bol betónový základ v nezamrzajúcej hĺbke, inak by mohol mráz nadvihnúť základ, tým pádom nadvihne aj bránu a tá sa nemusí otvoriť prípadne zatvoriť. Nezamrzajúca hĺbka nie je všade rovnaká, preto hĺbku konzultujte so staviteľom. On je zodpovedný za kvalitu betónovej prípravy. Všetky informácie uvidíte v PDF nákrese (viď nižšie). Veľmi dôležité je, aby bol betón čo najrovnejší a najhladší, treba si uvedomiť, že brána pri jazde po koľajnici kopíruje terén a všetky jeho nerovnosti.

Nákresy na prípravu betónu aj kabeláže si prosím stiahnite v PDF formáte.

pdfPríprava na posuvnú bránu po koľajnici na motor v PDF.

pdfPríprava na maják pre posuvnú bránu po koľajnici na motor v PDF

pdfPríprava na magnetický kontakt pre posuvnú bránu po koľajnici na motor v PDF

Tu je zopár fotografií, ako by mal vyzerať hotový základ s kabelážou

Príprava základu a káblov na pos. bránu po koľajnici 1  Príprava základu a káblov na pos. bránu po koľajnici 2

Najčastejšie otázky zákazníkov:

 1. Do akej výšky musí ísť betónový základ?

...betónový základ by mal ísť do najvyššej výšky, teda do nuly...viď na obrázku vyššie.

  2. Nemôžem dať základ do výšky nuly, pretože naň musí ísť ešte zámková (prípadne iná) dlažba....čo mám robiť?

...betón dajte do takej výšky, aby ste dali naň ešte dlažbu ktorá bude na nule, ale mali by ste ju tam mať, keď prídeme na montáž. Dlažba môže byť položená na základe a môže byť aj podsypaná, avšak v mieste kde príde motor MUSÍ byť dlažba nalepená NIE podsypaná...

3. Nechcem aby mi bolo vidno vo dvore betónový základ takých rozmerov...čo robiť?

...dajte betónový základ nižšie pod úroveň nuly o toľko, koľko príde hrúbka dlažby a následne na ten betón tu dlažbu položte, ale znova to isté čo pri otázke č. 2., v mieste kde príde motor musí byť dlažba nalepená, všade inde môže byť podsypaná...