muriky mMúriky bohužiaľ nerobíme, nerobíme žiadne stavbárske alebo murárske práce, sme kovovýroba a zaoberáme sa výrobou a montážou hliníkových plotov, brán, zábradlí a ich príslušenstva.

Nerobíme žiadne stavbárske a ani murárske práce. Sme kovovýroba a vyrábame výlučne hliníkové ploty brány a zábradlia ktoré Vám profesionálne namontujeme na vopred pripravený múrik, alebo betónový základ s potrebným príslušenstvom ako motory, kľučky, pánty a iné.

Prípravu na brány ako betónový základ a príprava kabeláže pre motory a ich príslušenstvo si takisto musí každý zákazník urobiť vo vlastnej réžii.

Samozrejme veľmi radi Vám poradíme ako máte tieto prípravy pre naše brány urobiť a to jednak pri osobnom stretnutí na mieste realizácie alebo pomocou nákresov a rád ktoré máme na našej stránke v sekcii „nákresy".

Vaše najčastejšie otázky:

Je potrebné robiť prípravu na kotvenie Vašich brán a plotov?
...nemusíte robiť žiadnu prípravu, naše výrobky kotvíme vlastným systémom, každá brána má svoje stĺpiky ktoré prikotvíme pomocou chemickej kotvy do Vami pripraveného múrika. Takisto aj plotové dielce majú svoje vlastné tzv. „vsuvky" ktorými sú tieto dielce prichytené na múrik z tvárnic, betónu...

Foto bráničiek so stĺpikmi:

Foto plotových dielcov so vsuvkami:

Nechcem stavať múrik, chcem aby ste brány a ploty kotvili na Vaše stĺpiky je to možné?
...samozrejme je to možné a to dvoma spôsobmi.

1. Buď Vám dodáme nalakované stĺpiky ktoré vy zabetónujete do zeme podľa nákresu ktorý Vám dodáme spolu so stĺpikmi. Betón však musí tuhnúť aspoň 7 dní čiže brány a ploty Vám dokážeme namontovať najskôr za týždeň a Vy budete mať otvorený pozemok. Tento spôsob je niekedy nevyhnutný pokiaľ máme namontovať na tieto stĺpy dvojkrídlovú bránu a to hlavne ak je na motor.
2. Druhý spôsob je taký že Vy pripravíte betónový základ a my na tento základ prikotvíme stĺpy ktoré sú nazvárané na hliníkovej platni. Každý stĺp je kotvený na 4 chemické kotvy. Výhodou je to, že v jeden deň máte namontované komplet celé oplotenie aj s motormi...

Foto oplotenia na hliníkových stĺpikoch:

Akú váhu majú krídla brán?...udrží mi to múrik?...netreba ho nejako viac vystužiť?
...múriky resp. hliníkové stĺpiky nesú iba krídlové brány (dvojkrídlovú bránu, jednokrídlovú bránu alebo malú bráničku) čiže napr. pre posuvnú bránu netvorí múrik žiadny nosný prvok. Treba si uvedomiť že hliníkové oplotenie je najľahšie oplotenie spomedzi všetkých materiálov, železo je trojnásobne ťažšie ako hliník, dokonca ani plast a drevo nie je ľahšie. Priemerná váha pri dvojkrídlovej bráne je 22kg na jedno krídlo a priemerná malá bránička váži 10kg a to máme na mysli plné nepriehľadné typy. Každopádne otázky ohľadom pevnosti a kvality stavebných častí ako aj múrika musia smerovať na stavebnú firmu.

Budem mať múrik ktorý ešte chcem obložiť okrasným obkladom alebo natiahnuť omietku. Brány a ploty je lepšie montovať pred alebo po obklade a omietke?
...je to zložitá otázka a preto to musíme rozdeliť na viac častí...

Okrasný obklad a krídlové brány:
Ak sa jedná o dvojkrídlovú bránu je lepšie ak budeme bránu montovať pred obkladom a to najmä ak je obklad drsný resp. štiepaný. Pri hladkom a rovnom obklade je to jedno. Čiže najskôr namontujeme bránu a potom Vy obložíte múrik. Jednak je to krajšie a potom ak má obklad hrúbku cca 3 cm zúžil by sa celkový otvor brány o 6cm. Na druhej strane nerobí nám žiadny problém kotviť bránu na hotový múrik a s obkladom čo je pre zhotovenie celého oplotenia zase jednoduchšie pretože najskôr stavebná firma postaví múrik, potom budú musieť počkať kým namontujeme oplotenie a až po nás budú môcť dorobiť obklad. Toto môže byť trocha problém hlavne na prelome jeseň-zima lebo oplotenie môžeme montovať aj keď sú mínusové teploty ale obklad pri mínusový hodnotách nenalepia.

Omietka a krídlové brány:
Omietka je väčšinou o hrúbke max. 5mm a je vždy lepšie keď je omietka hotová a potom my namontujeme oplotenie. Je to lepšie z viacero dôvodov, stavebná firma urobí všetku prácu naraz a nemusí čakať kým my namontujeme oplotenie a zákazník nemusí mať obavu o to že ak by dávali omietku po namontovaní oplotenia mohli by ho zašpiniť, poškriabať alebo poškodiť.

Okrasný obklad, omietka a plotové dielce:
Pri plotových dielcoch je lepšie ak je hotový obklad aj omietka. Je to dobré pre obidve strany.

Okrasný obklad, omietka a posuvná brána:
Pri posuvných bránach je dobré keby bolo všetko hotové, pretože posuvné brány sa montujú zo zadnej strany múrika a bolo by obtiažne dávať obklad medzi posuvnú bránu a múrik.

Ako mám vymurovať otvor pre brány a bráničku?...uberajú brány po namontovaní z celkového otvoru?
...posuvné brány neuberajú vôbec z celkového otvoru, čiže ak máte vymurovaný otvor na šírku 3m po otvorení posuvnej brány Vám zostane čistý prejazd 3m.
Krídlové brány uberajú z celkového otvoru a to hlavne dvojkrídlová brána.

Ak máte vymurovaný vstupný otvor na šírku 3m po otvorení dvojkrídlovej brány Vám zostane čistý prejazd 2,7 metra. 30 cm uberajú stĺpiky, pánty a hrúbka rámu brány.
Malá bránička alebo jednokrídlová brána uberá z celkového otvoru 20cm čiže ak máte vymurovaný otvor na šírku 1m po otvorení vstupnej bráničky Vám zostane čistý prechod 80 cm.